Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Raleigh International

Raleigh International

Regardless of your background, education path, nationality or race, we believe that a Raleigh expedition should be open to anyone who's up for an adventure, making a difference by volunteering overseas and wanting to learn about themselves and different cultures.

Founded in 1984 our overseas and UK programmes are designed to help young people develop skills and self-confidence in a fun and challenging environment beyond the classroom and workplace.

For further information on Raleigh International visit theSproutdirect, Click here

--------------------------


Yn ddifater i dy gefndir, llwybr addysg, cenedligrwydd neu hil, rydym yn credu dylai alldaith Raleigh fod yn agored i unrhyw un sydd eisiau antur, gwneud gwahaniaeth drwy wirfoddoli dramor ac eisiau dysgu mwy amdanyn nhw ei hunain a gwahanol ddiwylliannau.

Wedi'i sefydlu yn 1984 mae ein rhaglenni tramor a Prydain wedi'u dylunio i helpu pobl ifanc ddatblygu sgiliau a hunanhyder mewn amgylchedd hwyl a heriol tu hwnt i'r ystafell dosbarth a'r gweithle.

Am wybodaeth bellach am Raleigh International ymwela â theSproutdirect. Clicia yma.

Cyfeiriad cyswllt

Cyfeiriad cyswllt:
Raleigh House Third Floor
207 Waterloo Road
London
SE1 8XD
Rhif ffôn:
020 7183 1270
Cyfeiriad e-bost:
[javascript protected email address]
Gwefan:
www.raleighinternational.org

Oriau agor

Is this information correct? If not, please get in touch.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50