Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Dathlu DY HAWLIAU

Postiwyd gan CLIC Kathryn o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 12/11/2009 am 13:56
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Materion Cyfoes

  • hawliau

English version

Mae’r flwyddyn hon yn nodi 20 mlynedd ers i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig fabwysiadu’r UNCRC. Cytundeb rhyngwladol yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) sy’n gwarchod hawliau dynol plant.

I ddathlu’r digwyddiad bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnal digwyddiad bychan yn y Senedd ar 20 Tachwedd i nodi’r achlysur. Wrth lansio Cynllun Gweithredu’r CCUHP ar gyfer Cymru, Pecyn Adnoddau i Godi Ymwybyddiaeth ynglŷn CCUHP a chystadleuaeth genedlaethol, bydd y digwyddiad hefyd yn cynnig amrywiaeth o adloniant a gweithdai rhyngweithiol.

Mae’r Pecyn Cymorth yn cael ei ddatblygu a’i beilota gyda grwpiau o bobl ifanc ar hyd Cymru, ac unwaith y daw hyn i ben bydd ar gael i’w lwytho i lawr fel adnodd o wefan, gyda’r manylion yn cael eu cyhoeddi yma yn ystod yr wythnosau nesaf.

Am fwy o wybodaeth am y CCUHP dilyna'r ddolen hon.

Oedd hyn (y wybodaeth) yn ddefnyddiol i ti?

[Nid oedd o'n dda, ond oedd o'n ddefnyddiol]

     

Diolch am dy help!

Mae eich adborth yn cael ei werthfawrogi.

Mae drwg gennym am nad oedd y wybodaeth am ddefnydd

A allwch chi sbario eiliad i ddweud pam?


Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50