Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Am Sbwriel

Postiwyd gan CLICtania o Gwynedd - Cyhoeddwyd ar 01/02/2010 am 06:13
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Amgylchedd, Materion Cyfoes

  • Butt

English version

Conwy ydy’r sir lanaf yng Nghymru yn l adroddiad Cadwch Gymru’n Daclus, tra bod Blaenau Gwent y sir waethaf am ysbwriel.

Bu arolygwyr yn gwario 12 mis yn ymweld phob Sir yng Nghymru i gwblhau’r archwiliad ar ran yr ymgyrchwyr amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus. O’r strydoedd a ymwelwyd dim ond 1.9% ohonynt oedd heb ysbwriel ond mae’r glendid cyffredinol yng Nghymru wedi gwella ers blwyddyn ddiwethaf.

Mae’r adroddiad ‘Pa mor ln yw ein strydoedd?’ yn dweud mai’r sbwriel smygu oedd y fwyaf cyffredin, wedi’i ddarganfod mewn 86% o leoliadau, gyda Chaerdydd, Blaenau Gwent, Caerffili a Rhondda Cynon Taf y siroedd gwaethaf am hyn. Ond mae lleihad o 4% o sbwriel smygu ers llynedd.

“Pe bai ddim sbwriel smygu, bydd ein strydoedd wedi cyflawni sgr glendid llawer gwell, ffaith drist sydd wedi ein harwain i ddechrau ein hymgyrch fwyaf erioed ar sbwriel smygu,” meddai Tegryn Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus.

“Mae’n amlwg nad yw ysmygwyr yn sylweddoli eu bod yn siomi Cymru trwy beidio binio eu bytiau a bwriadwn eu hatgoffa o’u rhwymedigaethau cymdeithasol a chyfreithiol."

Mae’r adroddiad yn gwneud argymhellion i awdurdodau lleol ar sut i wella’r broblem sbwriel ar eu strydoedd. Mae hyn yn cynnwys defnyddio pwerau gorfodaeth ac i annog y gymuned i fod yn rhan o wella eu hamgylchedd lleol.

Sir Fynwy a Drenewydd oedd y siroedd oedd wedi gwella fwyaf i gymharu efo canlyniadau llynedd.

Ym Mlaenau Gwent y sbwriel gwaethaf oedd caniau a photeli diod a’r mwyafrif o sbwriel yng Nghaerdydd oedd o fwydydd cyflym (fast food).

Darganfuwyd sbwriel busnes ar 18.3% o strydoedd. Roedd baw cŵn yn broblem fawr ym Mlaenau Gwent. Nid oedd golwg o fandaliaeth ar y strydoedd ymwelwyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Chastell-nedd Port Talbot. Roedd gosod taflenni (fly posting) yn bresennol mewn 14% o strydoedd Ceredigion ond doedd dim i’w weld yn Sir Fynwy, Ynys Mn a Chaerffili.

“Rwyf yn falch i weld bod yna gynnydd cyffredinol yng nglendid canolau trefi ar draws Cymru,” meddai’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Jane Davidson.

“Mae presenoldeb sbwriel smygu dal i fod yn uchel ond rwyf yn obeithiol y bydd hwn a materion sbwriel eraill yn cael eu taclo gan nifer o awdurdodau lleol gyda chymorth Cadwch Gymru’n Daclus. Mae Cymru yn symud ymlaen i fod yn wlad lanach ac edrychaf ymlaen at welliannau pellach yn y dyfodol.”

Pum Sir lanaf Conwy, Ynys Mn, Sir Benfro, Powys a Cheredigion.
Tair sir waethaf am sbwriel Blaenau Gwent, Caerdydd a Merthyr Tudful.

Beth wyt ti yn feddwl o lendid dy Sir a beth gall ei wneud i wella’r sefyllfa?

Mae copi llawn o’r adroddiad ar gael ar: www.keepwalestidy.org/2924?diablo.lang=cym

Oedd hyn (y wybodaeth) yn ddefnyddiol i ti?

[Nid oedd o'n dda, ond oedd o'n ddefnyddiol]

     

Diolch am dy help!

Mae eich adborth yn cael ei werthfawrogi.

Mae drwg gennym am nad oedd y wybodaeth am ddefnydd

A allwch chi sbario eiliad i ddweud pam?


Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50