Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein


Cwrdd Â'r Golygyddion

 • Golygydd Cenedlaethol: Ryan Heeger
  07515 566518 / ryan@cliconline.co.uk
  Facebook / Twitter
  Mae Ryan wedi bod yn olygydd cenedlaethol CLICarlein ers Tachwedd 2009. Cyn hynny roedd yn olygydd gwefan theSprout yng Nghaerdydd ers i'r swydd gael ei greu fis Mehefin 2008. Cyn hynny roedd yn olygydd cylchgrawn digwyddiadau De Cymru, Buzz (ac mae'n parhau i ysgrifennu iddo), a hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu.

 • Is-Olygydd: Dan Grosvenor
  029 2046 2222 / dan@cliconline.co.uk
  Facebook / Twitter
  Cychwynnodd anturiaethau Dan gyda CLIC yn ôl yn 2008 pan fynychodd cyfarfod golygyddol cyntaf theSprout, aeth yn ei flaen i ddod yn wefan lleol cyntaf CLICarlein. Yn chwaraewr gemau ac ysgrifennwr awyddus, mae'n arbenigo mewn prawf ddarllen, coegddysg, atalnodi a roc pync.

 • Is-Olygydd: Sam Easterbrook
  029 2046 2222 / sam@cliconline.co.uk
  Facebook / Twitter
  Mae Sam Easterbrook wedi bod yn rhan uniongyrchol o CLIC ers gwanwyn 2011 fel is-olygydd yn ogystal â chyd-drefnu'r GwobrauCLIC a NadoCLIC. Mae Sam hefyd yn is-olygydd theSprout, swydd mae wedi'i berfformio ers haf 2008.

 • Tîm Golygyddol mewn datblygiad. Am wybodaeth cysyllta â'r golygydd cenedlaethol ryan@cliconline.co.uk neu alw 029 2046 2222.

 • Golygydd: Gavin Townsend
  gavin.townsend@blaenau-gwent.gov.uk / 01495 355690 / 07811337730
  Dwi'n angerddol iawn am weithio gyda phobl ifanc ac yn caru chwaraeon. Cychwynnais gyda CLIC yn hwyr fis Rhagfyr 2011, sydd wedi bod yn grêt. Dwi wedi bod mewn gwaith ieuenctid a chymunedol ers wyth mlynedd. Cychwynnais fel gwirfoddolwr a symud ymlaen i weithio mewn clybiau ieuenctid, fel rhan o dîm ieuenctid datgysylltiedig, ac yn cefnogi pobl ifanc mewn ysgolion ac ar y stryd.
  Ffilm Gorau: Die Hard
  Chwaraeon Gorau: Pêl Droed (Lerpwl)
  Bwyd Gorau: Tsieinëeg
  Anifeiliaid Anwes: Hysgwn Siberian
  Dywediad Gorau: "Dyddiau da, mêt!"
  Cerddoriaeth Gorau: Roc Clasurol, AC/DC, Black Sabbath, The Prodigy

 • Golygydd: Sarah Keefe
  sarah@bwsted.com / 01656 754920 / 01656 815146
  Mae Sarah wedi bod yn olygydd Bwsted ers iddo gychwyn yn fuan yn 2011 fel rhan o'i swydd o fewn Gwasanaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hi'n aml yn cael ei chamgymryd fel yr un sydd yn gwybod beth mae hi'n ei wneud o fewn ei thîm, mewn gwirionedd mae hi'n gofyn i'r grŵp golygyddol. Mae Sarah yn mwynhau gweithio gyda phobl ifanc ac yn ceisio darganfod ffordd i ddeall sut i ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadur cymhleth. Os wyt ti eisiau bod yn rhan o Bwsted cysyllta!

 • Golygydd: Nikki Gethfield
  gethfn@caerphilly.gov.uk / 01495 244064
  Mae Nikki yn weithiwr ardal sydd yn rheoli canolfannau a phrosiectau rhan-amser, efo blynyddoedd o brofiad yn y maes ieuenctid ac am fwynhau'r sialens newydd fel golygydd. Bydd Nikki yn brysur yn gwneud hwn yn llwyddiant ac yn gwahodd unrhyw bobl ifanc sydd efo diddordeb cymryd rhan i gysylltu gyda hi neu ymweld â'r Basement Coed Duon. Nid feder fyw heb hetiau gwirion a'i Blackberry, ond galla'i fyw heb bobl digywilydd!

 • Is-Olygydd: Jordan Collins
  thebasement@caerphilly.gov.uk / 01495 233007
  Mae Jordan yn Weithiwr Gwybodaeth Ieuenctid i Wasanaeth Ieuenctid Caerffili, yn gweithio o The Basement yng Nghoed Duon. Un o brif swyddi Jordan ydy recriwtio pobl ifanc ar gyfer y grŵp golygyddol. Pan fydd Jordan ddim yn gweithio bydd i'w weld ar lwyfan yn rhywle neu yn cymryd rhan mewn math o chwaraeon neu ffitrwydd.

 • Golygydd: Sam Easterbrook
  sam@thesprout.co.uk / 029 2046 2222
  Facebook / Twitter
  Mae Sam Easterbrook wedi bod yn rhan uniongyrchol o CLIC ers gwanwyn 2011 fel is-olygydd yn ogystal â chyd-drefnu'r GwobrauCLIC a'r blogiau NadoCLIC blynyddol. Mae Sam hefyd yn is-olygydd theSprout, swydd mae wedi'i berfformio ers haf 2008. Mae ganddo gefndir mewn cynhyrchu radio a DJio, ac mae'n rhedeg blog cerddoriaeth yn ogystal ag ysgrifennu adolygiadau albwm ar gyfer y cylchgrawn digwyddiadau lleol, Buzz. Mae'n bowlio 'off-spin' diniwed ac yn cogio bod yn gôl-geidwad 5-bob-ochr.

 • Golygydd: Emma Jones
  EJones@carmarthenshire.gov.uk / 01267 224456 (ext. 4456)
  EJLonergan@carmarthenshire.gov.uk / 01267 224456 (est. 4456) Dydy Ieuenctid Sir Gâr ddim yn gyfyngedig! Gall unrhyw un gyflwyno cynnwys i'r cylchgrawn ac i'r wefan. Mae cyflwyno pethau i'r wefan yn hawdd iawn. Mae'n cymryd dau funud i gofrestru efo'n gwefan ac yna gall llwytho cynnwys cymaint ag yr hoffet! Os wyt ti angen help o gwbl cysyllta gyda fi.

 • Golygydd: Llywelyn Rees
  llywelyn.Rees@ceredigion.gov.uk / 01545 572352 / 07891 827792
  Mae Llywelyn wedi bod yn rhan o waith ieuenctid ers 2004 ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel gweithiwr ieuenctid gyda Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Mae'n mwynhau'r rhan fwyaf o chwaraeon ac yn hoffi cogio ei fod dal yn gallu chwarae'r mwyafrif ohonynt. Yn y gorffennol mae wedi gweithio i Fenter Iaith Abertawe, Canllaw Arlein a hyd yn oed Banc HSBC!

 • Golygydd: Joy Chiplin
  joy.chiplin1@conwy.gov.uk / 01492 575143
  Mae Joy yn gweithio i Wasanaeth Ieuenctid Conwy ac wedi bod yn olygydd gwefan Conwy Ifanc ers iddo ail-lansio fel gwefan CLIC fis Mawrth 2012. Mae hi'n disgrifio ei hun fel 'geek disglair' sydd wrth ei bodd efo 'bling' ac yn meddwl bod gweithio gyda phobl ifanc a chyfrifiaduron yn swydd gorau yn y byd! Felly os dydy hynny ddim wedi dychryn ti i ffwrdd, cysyllta gan ei bod hi'n chwilio am olygyddion ifanc i Conwy.

 • Golygydd: Joe Griffiths
  joseph.griffiths@denbighshire.gov.uk / 01824 712713
  Mae Joe yn Weithiwr Ieuenctid Cymunedol i Wasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych, yn gweithio yn Rhuthun a'r cymunedau cyfagos, ac mae'n cefnogi'r rhedeg o'r cyngor ieuenctid sirol. Mae'n ddyn chwaraeon brwd, ac mae'n mwynhau rhedeg, pledu paent a phêl droed..

 • Golygyddion: Emma Murphy & Julie Morton
  emma_Murphy@flintshire.gov.uk / Julie_Morton@flintshire.gov.uk / 01352 704147
  Mae Grŵp Golygyddol rhwng 11 a 25 oed yn cyfarfod yn fisol ac yn gyfrifol am ysgrifennu, adrodd, tynnu lluniau, dylunio, hyrwyddo ac unrhyw beth arall maen nhw'n teimlo sydd angen cael ei gynnwys. Maent hefyd yn gwneud penderfyniadau ar gynnwys a newidiadau technegol. Os oes gen ti ddiddordeb mewn ymuno yn y grŵp neu yn mynychu un o'r cyfarfodydd, cysyllta.

 • Yn Dod Yn Fuan
  Mae'r gwefan a'r grŵp golygyddol dal i fod mewn datblygiad. Am wybodaeth cysyllta gyda'r golygydd cenedlaethol ryan@cliconline.co.uk neu galwa 029 2046 2222.

 • Golygydd: Lesley Jones
  Lesley.jones@merthyr.gov.uk / 01685 727085
  Mae hwn yn wefan newydd a dwi yn newydd i olygu. Dwi'n gweithio yn y gwasanaeth ieuenctid a'r gwasanaeth gwybodaeth a fi ydy'r Swyddog Ieuenctid a Chymunedol yn gyfrifol am wneud yn sicr bod y wybodaeth fwyaf diweddaraf a pherthnasol yn cael ei yrru i bobl ifanc a sefydliadau dros y fwrdeistref. Dwi wedi bod yn ymglymedig mewn Gwaith Ieuenctid ers 1997 a dwi'n caru fy ngwaith.

 • Is-Olygydd: SJ
  Helo, SJ ydw i. Dwi wedi bod yn rhan o Mwstwr Merthyr ers ei lansiad a chael fy newis fel is-olygydd yn 2012. Dwi'n wrth fy modd gydag ysgrifennu creadigol a gweithio gyda phobl ifanc. Pa ffordd well i wneud y ddau ar yr un pryd?!

 • Mae'r gwefan a'r grŵp golygyddol dal i fod mewn datblygiad. Am wybodaeth cysyllta gyda'r golygydd cenedlaethol ryan@cliconline.co.uk neu galwa 029 2046 2222.

 • Golygydd: Kayley Perkins
  k.perkins@npt.gov.uk / 01639 873018 / 07791 451885
  Mae Kayley yn gweithio i Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Castell-nedd Port Talbot ac wedi bod yn olygydd NPT Shake ers cychwyn ei ddatblygiad yn fis Rhagfyr 2010. Mae Kayley yn edrych ymlaen fwyaf i fynd allan a hyrwyddo'r wefan, cael cyfarfod pobl ifanc dros Gastell-nedd Port Talbot a chefnogi nhw i gael dweud eu dweud a chymryd rhan.
  Hoffi: Cerddoriaeth byw (roc indie ran amlaf) ac ymweld â llefydd newydd.
  Casâu: Pryfaid cop a gwlân cotwm.

 • Golygydd: Nazia Ali
  nazia.ali@newport.gov.uk / 01633 255031
  Mae Nazia yn gweithio i Wasanaeth Ieuenctid Casnewydd ac wedi bod yn olygydd Young Newport ers ei lansiad. Mae Naz yn caru ei gwaith fel gweithiwr ieuenctid a ddim yn gallu dychmygu gwneud unrhyw beth arall. Mae hi'n awyddus annog mwy o bobl ifanc i arwyddo i mewn a mynegi eu hunain ar y wefan Young Newport ac ymuno'r grŵp golygyddol lleol – felly cysyllta gyda hi!

 • (Mae Sir Benfro yn wefan partner i'r gydweithfa CLICarlein)
  Golygydd: Tammy Foley
  tammy.foley@pembrokeshire.gov.uk / 01437 775668
  Helo! Tammy yma, golygydd y grŵp newydd ei ffurfio, Golygyddion Ifanc Sir Benfro. Dwi wedi bod yn weithiwr ieuenctid ers 1999, yn gweithio gyda phobl ifanc yn Sir Benfro yn ogystal â Bae Byron yn Awstralia, ble roeddwn yn gweithio fel gweithiwr ieuenctid am dros ddwy flynedd. Dwi wedi bod yn ymglymedig â CLICarlein ers dychwelyd o Awstralia yn 2008..

 • Golygydd: Angie Heins
  fis@powys.gov.uk / 0300 1110234
  Mae Angie wedi gweithio i'r gwasanaeth ieuenctid am dros 10 mlynedd ac wedi bod yn olygydd ers 2012. Mae Angie wedi gweithio'n uniongyrchol gyda'r Wafflers Gwefan, grŵp golygyddol ieuenctid TOWIP, ac yn caru darllen y gwahanol erthyglau sy'n cael eu gyrru i'r wefan. Os wyt ti eisiau cymryd rhan yna dangosa i ni beth sydd gen ti a chysyllta.

 • Is-Olygydd: Dan Harper
  Mae Dan wedi bod yn is-olygydd ers 2012. Nid oes ots ganddo mai Angie ydy'r golygydd am mai hi fydd yn cael y bai am bopeth sydd yn mynd o'i le. Mae'n disgrifio ei hun fel yr un ifanc, gan mai Angie ydy'r un hen! Mae cefndir Dan gyda Fforwm Ieuenctid Powys ac mae ganddo gymwysterau cyfrifiaduron. Ei swydd o ddydd i ddydd ydy delio gyda data diflas. Hoffai i bawb gyflwyno erthygl i dynnu ei sylw cymaint â phosib.

 • Golygydd: Rhiannon Bennett
  rhiannon.bennett@torfaen.gov.uk / 07980 682699
  Mae Rhi yn Swyddog Datblygu Cymunedol i Ieuenctid Torfaen Youth. Mae hi'n wallgof am gerddoriaeth, mae Rhi wrth ei bodd yn cefnogi pobl ifanc i ddarganfod y sîn gerddoriaeth Cymraeg. Os hoffet ti gymryd rhan, hyrwyddo dy gymuned ac adolygu'r gig neu sioe ddiweddaraf yna cysyllta gan ei bod yn chwilio am olygyddion ifanc i ymuno'r tîm.

 • Golygydd: Rhys Milsom
  Mae Rhys wedi bod yn olygydd Wicid ers Gwanwyn 2013. Mae ei gefndir mewn ysgrifennu creadigol ac yn flaenorol roedd yn gweithio fel golygydd cerddoriaeth Whatculture ac fel ysgrifennwr ar liwt ei hun am nifer o flynyddoedd. Mae'n benderfynol dangos bod cymaint o dalent greadigol ymysg pobl ifanc yn Rhondda Cynon Taf – bod hyn yn ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilm, artistiaid, ddarpar ysgrifenwyr – felly os oes gen ti ddiddordeb mewn rhyddhau'r cythraul creadigol ynddot ti yna cysyllta.

  Rhys.Milsom@rctcbc.gov.uk / 07880044441

 • Golygydd: Dominique Patnett
  dominique@vibeexperience.com / 01446 733622 (ext. 14) / 07725 038776
  Mae Dominique wedi bod yn Olygydd Swoosh ers i'r wefan lansio yn fis Ionawr 2010. Mae'r wefan Swoosh yn cael ei redeg gan y sefydliad ieuenctid gwirfoddol Vibe Experience, lle mae Dominique yn Rheolwr Prosiect, yn dod a gweithgareddau addysg amlgyfryngau i bobl ifanc yn De Cymru. Cyn hyn roedd hi'n gweithio gyda phobl ifanc yng Nghaerdydd fel Swyddog Datblygiad Iechyd Cymunedol i'r Tîm Iechyd Cyhoeddus. Mae hi hefyd wedi bod yn treulio amser dramor yn gwirfoddoli fel Gweithiwr Datblygu Ieuenctid yn Sri Lanca a De Affrica.

 • Golygydd: Lisa Mathews
  Lisa.Mathews@wrexham.gov.uk / 07800 688979 / 01978 358900
  Cychwynnodd Lisa yn 2005 fel gweithiwr ieuenctid i wasanaeth ieuenctid Wrecsam ac mae hi wedi bod yn gweithio ar y wefan Wrecsam Ifanc ers 2009, ac fel golygydd lleol ers ail-lansiad y wefan newydd. Mae Lisa yn gweithio yn y Siop Wybodaeth yn Wrecsam ac yn rhedeg dau glwb ieuenctid, tair noson yr wythnos. Mae'r grŵp golygyddol yn cyfarfod pob yn ail ddydd Iau rhwng 4:30 a 6:30. Os oes gen ti ddiddordeb mewn ymuno cysyllta gyda fi ar y manylion uchod. Beth ydw i'n gwneud yn fy amser rhydd? 'Simples' (fel mae'r mircat yn ei ddweud) – does gen i ddim.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50